Privacy

Vertrouwelijkheidsbeleid

De vertrouwelijkheid en het respect voor de privacy zijn onze belangrijkste bekommernissen.

Wij verbinden ons tot het beschermen van uw privacy. De vertrouwelijkheid staat centraal in onze activiteiten en onze missie. Om u en uw familie te beschermen, zijn alle inhouden die wij ontvangen tijdens het gebruik van Tribu News, evenals uw persoonlijke inlichtingen onderworpen aan dit vertrouwelijkheidsbeleid.

Dit vertrouwelijkheidsbeleid verduidelijkt ons beleid wat betreft het soort informatie dat wij van u kunnen ontvangen als u de website van Tribu News gebruikt, waarom wij deze verzamelen en hoe wij deze gebruiken.

Dit vertrouwelijkheidsbeleid maakt deel uit van onze algemene voorwaarden en moet parallel hiermee gelezen worden. Door de diensten van Tribu News te gebruiken, hecht u uw goedkeuring aan het gebruik dat gemaakt zou kunnen worden van de informatie die wij over u verkrijgen, zoals voorzien in dit vertrouwelijkheidsbeleid.

Persoonlijke informatie

In dit vertrouwelijkheidsbeleid worden de persoonlijke inlichtingen als volgt gedefinieerd:

  1. De direct door u geleverde informatie

Wanneer u een lid van onze website wordt, of een formulier op onze site invult, levert u ons informatie die wij kunnen gebruiken om u te identificeren, u toegang te geven tot onze diensten en u te contacteren. Deze informatie kan onder meer omvatten: de volledige naam, het domicilieadres voor aflevering, het facturatie adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, de toegang tot uw persoonlijk informatie op uw Facebook-account.

  1. De ingezamelde gegevens

De informatie die wij verzamelen tijdens uw bezoek aan onze site: deze informatie kan omvatten (zonder zich daartoe te beperken): het IP-adres van waar u contact maakte, de datum en het tijdstip van de toegang, de browser die u gebruikt, de taal en de commentaren bij de diensten. Tribu News kan deze informatie opslaan. Deze informatie helpt ons de inhoud en het aanbod van onze diensten te verbeteren, en ook de site aan te passen.

  1. De gegevens die verbonden zijn met de inhouden op de sociale netwerken

Onze producten worden ontworpen en vervaardigd met o.a. inhoud uit sociale netwerken (zoals Facebook en Instagram). Wij respecteren volledig de vertrouwelijkheidsparameters die de eigenaar van de inhoud heeft vastgelegd op de sociale netwerken.

  1. De inhouden die u levert voor uw krant

Wij respecteren volledig de vertrouwelijkheid van de inhouden die u toevoegt aan uw krant.

Inzameling van inlichtingen

Uw persoonlijke inlichtingen kunnen door Tribu News worden verzameld, verwerkt, toegankelijk gemaakt, opgeslagen en gebruikt met het oog op (i) levering van de diensten; (ii) exploitatie en verbetering van onze site.

Eigendom van de inhoud

Tribu News betwist geenszins de eigendom van uw informatie. Lees onze algemene voorwaarden voor meer informatie.

Controleer uw informatie

U bent verantwoordelijk voor de juistheid van uw persoonsgegevens die u ons voorlegt. U moet beseffen dat u door onjuiste gegevens aan te leveren ons vermogen om met u te communiceren ondergraaft. U kunt uw persoonsgegevens updaten via ‘uw account’: (1) om de juistheid te bevestigen van persoonsgegevens die wij van u hebben verzameld; (2) om uw persoonsgegevens te updaten.

Gebruik van de informatie

Uw persoonlijke informatie wordt door ons of door derden namens u verzameld, opgeslagen, verwerkt en geraadpleegd in België of in een ander land waar wij installaties onderhouden. Door onze algemene voorwaarden te aanvaarden, aanvaardt u alle informatie transfers buiten uw land.

Onthulling van persoonlijke informatie aan derden

Wij zullen de informatie niet aan derden onthullen, tenzij voor zover verduidelijkt in dit vertrouwelijkheidsbeleid.

Wij zullen uw persoonsgegevens delen met derden die u namens ons diensten leveren, zoals onder meer onderhoudsdiensten, verwerking van betalingen, gegevensanalyse en gegevensopslag. Deze derden krijgen de toestemming om uw persoonsgegevens te gebruiken, maar dan uitsluitend in het kader van een opdracht voor ons; zij dienen de vertrouwelijkheid te handhaven en de gepaste veiligheidsmaatregelen te treffen.

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen indien wij hiertoe wettelijk verplicht worden of indien wij te goeder trouw denken dat dit nodig is om: (1) ons te conformeren met de gerechtelijke procedures of in omstandigheden dat de wet ons hiertoe verplicht; (2) ons te verdedigen bij elk geschil of klacht, actie, vordering of gerechtelijke procedure, in voorkomend geval, tussen u en de vennootschap en/of anderen in haar naam; (3) onze rechten te beschermen en te verdedigen; (4) de persoonlijke veiligheid van andere gebruikers of van het publiek te beschermen.

In het geval dat wij onze onderneming of activa volledig of gedeeltelijk verkopen, afstaan of overdragen aan een opvolger of verwerver, of indien wij worden overgenomen door, of fuseren met een derde partij, of indien wij failliet gaan, kunnen wij al uw persoonsgegevens en andere door u of over u geleverde informatie verkopen, afstaan aan die opvolger of verwerver, ongeacht uw opt-outstatus.

Direct marketing 

Uw persoonsgegevens kunnen ook gebruikt worden om persoonlijk contact met u op te nemen. U kunt beslissen om niet langer informatie van ons te ontvangen.

Wij onthullen geen persoonsgegevens aan adverteerders. Wij kunnen echter samenwerken met adverteerders op basis van statistische informatie over de activiteit van onze gebruikers, zodat zij hun boodschap beter kunnen richten. U wordt in het kader van een samenwerking met een adverteerder nooit persoonlijk geïdentificeerd.

Connectie

Door lid te worden, geeft u ons uw instemming om promotionele informatie van ons te ontvangen. U kunt op elk moment ‘weigeren’ om promotionele mededelingen te ontvangen door een e-mail te sturen naar [email protected] of door de vinkjes voor deze opties te verwijderen op uw ‘Mijn account’-pagina. 

Cookies

Dit vertrouwelijkheidsbeleid dekt het gebruik van cookies en dekt niet de derden die cookies gebruiken.

Wij gebruiken een browserfunctie die algemeen gekend is onder de naam ‘cookies’. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer of toestel worden geplaatst door de websites die u bezoekt. Ze worden algemeen gebruikt om logboekgegevens te registreren, bijv. uw onlinepagina’s, om uw activiteiten te volgen, uw voorkeuren te registreren of informatie op te slaan. Via deze Cookies kunnen we uw ‘clicks’ volgen en u informatie geven als u bepaalde pagina’s van onze website bezoekt. Ze maken het ons mogelijk browserinformatie van uw bezoek te koppelen met de door u geleverde persoonsgegevens. Zo verbeteren wij onze diensten en onze site door beter in te spelen op uw behoeften. De cookies worden opgeslagen op de harde schijf van uw computer.

De meeste browsers hebben een optie om de cookies uit te schakelen, als u dat wenst. U moet beseffen dat u, door de cookies uit te schakelen, geen gebruik kunt maken van bepaalde aspecten van onze diensten en u zelf derhalve ons vermogen beknot om bepaalde functies te leveren.

Links naar andere sites

Onze website kan links bevatten naar andere websites die niet door ons worden uitgebaat en die derhalve een ander vertrouwelijkheidsbeleid hanteren. Hoewel we ernaar streven om betrouwbare informatie te gebruiken en koppelingen naar betrouwbare websites te maken, zijn wij niet verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheidspraktijken en de systemen en procedures die andere sites hanteren voor veiligheid en bescherming van informatie, of voor de informatie die wordt verzameld door andere sites en/of derden die zich niet laten leiden door dit Vertrouwelijkheidsbeleid.

Veiligheid

De veiligheid van uw persoonsgegevens is belangrijk voor ons. Wij hebben een aangepast veiligheidsbeleid, regels en technische maatregelen geïnstalleerd om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken te beschermen tegen elk verkeerd gebruik en tegen verspreiding, ongeoorloofde wijziging, onwettige vernietiging of accidenteel verlies. Al onze werknemers en partners die toegang hebben tot uw persoonsgegevens, of die te maken hebben met de verwerking ervan, dienen de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te respecteren.

Wettelijke vermeldingen

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de gebeurtenissen buiten onze directe controle. Wij kunnen derhalve niets garanderen en zijn niet verantwoordelijk voor indirecte of nevenschade, of bestraffing gekoppeld aan het gebruik van persoonsgegevens, zoals – maar niet beperkt tot – de onthulling van uw persoonsgegevens door fouten in de transmissie, toegang door onbevoegde derden, of andere oorzaken buiten onze wil.

Wijzigingen

Wij zijn bevoegd om dit vertrouwelijkheidsbeleid te allen tijde te wijzigen. Indien er wijzigingen worden doorgevoerd in dit vertrouwelijkheidsbeleid, zullen wij hierover informeren door het herziene vertrouwelijkheidsbeleid te publiceren op de website. Wij raden daarom aan om dit vertrouwelijkheidsbeleid op regelmatige basis te herlezen.