milieu


57.310

 
 

Het aantal geplante bomen

 

In overeenstemming met onze waarden, wensen we actie te ondernemen ten voordele van de planeet.

Als eerste stap hebben we als leverancier gekozen voor een F.S.C. en P.E.F.C. gecertificeerde drukkerij die getuigt van het gebruik van milieuverantwoorde grondstoffen. Bijvoorbeeld dankzij het gebruik van papier uit duurzaam beheerde bossen. Bovendien is onze drukkerij gecertificeerd IMPRIM’VERT, een label dat de actoren van de grafische industrie samenbrengt om de ecologische gevolgen van deze sector te verminderen. Tot slot recycleert onze drukker zijn gebruikte materialen zoals platen of inktresten. Het oud papier wordt gerecycled, zodat het weer in het circuit kan worden gebracht en de geproduceerde energie wordt uiteindelijk gebruikt om de werkplaats te verwarmen. Het doel is om een neutrale CO2-uitstoot te bereiken.

 

In een tweede stap probeerden we ons product te koppelen aan een positieve actie voor de planeet. In samenwerking met Graine de Vie wordt er een boom geplant bij elk verzonden krantje  (zonder de prijs van uw abonnement te wijzigen).

 

Graine de Vie besloot een paar jaar geleden om te reageren op milieuproblemen door in de regio Madagascar. Een land waarvan de grootte van de bossen in de loop der jaren is verminderd, maar waarvan de neerslag nog steeds grootschalige herbebossing mogelijk maakt.

Dit project sprak ons aan voor zijn milieuambities maar ook voor zijn sociale dimensies. Graine de vie werkt bijvoorbeeld samen met verenigingen om de bewustwording over het klimaat te vergroten of ze planten bomen die consumptiegoederen voor de bevolking produceren.

 

 Indien je graag meer wilt weten over deze vereniging, zijn werking en doelstellingen: Graine de Vie

We engageren ons bij Tribu News om onze werking telkens in vraag te stellen op het gebied van milieukwesties en de noden van het bedrijf zodat we onze doelen kunnen aanpassen.