8529

   Het aantal geplante bomen

 

 

 

Om in overeenstemming te zijn met onze waarden, wensen we actie nemen voor de planeet. In het voorjaar van 2019 hebben we een eerste stap gedaan en het is grotendeels dankzij jou.

 

In eerste instantie kozen we ervoor om te werken met een lokale printer met sterke ecologische waarden. Zijn papieren hebben een ecolabel, zijn inkten zijn niet-toxisch en bevatten geen oplosmiddelen en het elektriciteitsverbruik wordt verzorgd door zon en wind (meer weten).

 

In een tweede stap probeerden we het product te koppelen aan een positieve actie voor de planeet. In samenwerking met Graine de Vie wordt er een boom geplant bij elk verzonden krantje  (zonder de prijs van uw abonnement te wijzigen).

 

Graine de Vie besloot een paar jaar geleden om te reageren op milieuproblemen door op te treden in de regio Madagascar. Een land waarvan de grootte van de bossen in de loop der jaren is verminderd, maar waarvan de neerslag nog steeds grootschalige herbebossing mogelijk maakt.

Dit project sprak ons aan voor zijn milieuambities maar ook voor zijn sociale dimensies. Graine de vie werkt bijvoorbeeld samen met verenigingen om de bewustwording over het klimaat te vergroten of ze planten bomen die consumptiegoederen voor de bevolking produceren. .

 

Als u meer wilt weten over deze vereniging, zijn werking en doelstellingen: Graine de Vie

 

Het is duidelijk dat we onszelf voortdurend in vraag zullen stellen op het gebied van milieukwesties en de noden van het bedrijf.